Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tuy mới thành lập đã và đang có những bước đi vững chắc, hợp tác với các khoa phòng trong bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Hiện Khoa có tổng số cán bộ viên chức là 10 người, trong đó có 02 Điều dưỡng Đại học và 08 cán bộ khác.

Vận hành và theo dõi hệ thống thiết bị thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trang thiết bị hiện đại tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Vận hành và theo dõi hệ thống thiết bị thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Những năm qua, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã tổ chức tốt quy định kỹ thuật bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế; Thực hiện tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đồ vải theo đúng quy định; Phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kỳ hoặc đột xuất; Chỉ đạo công tác thu gom và xử lý chất thải chuyên môn theo đúng quy chế xử lý chất thải bệnh viện; Tổ chức tuyên truyền vệ sinh chung và phòng chống bệnh thông thường trong bệnh viện.Với nhiệm vụ khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện; Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện; Bảo đảm vệ sinh sạch đẹp bệnh viện. Ngoài ra, Khoa có nhiệm vụ giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn,vệ sinh khoa phòng ,vệ sinh an toàn thực phẩm. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tập thể cán bộ viên chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tập thể cán bộ, viên chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tập thể cán bộ viên chức trong Khoa luôn đề cao vai trò, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân viên y tế về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn để công tác chăm sóc và phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đối với bệnh nhân được chu đáo, hiệu quả giảm thiểu lây nhiễm mức thấp nhất cho người nhà, người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Ban biên tập

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *