Bệnh viện ĐK Chương Mỹ công khai dự toán thu, chi năm 2020

BVCM – Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-SYT ngày 16/2/2019 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ quyết định công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 tới các khoa, phòng của bệnh viện cụ thể như sau:

Ban Biên tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *